Uchafbwynt llwyr gyda ni - gwyliau ym mhentref Etno.


Amgylchedd Môr y Canoldir Syfrdanol:

Mae pentref Môr y Canoldir yn ymestyn dros 17.000 m2 ac yn cynnig y gwyliau perffaith mewn ystafelloedd llachar, llifogydd ysgafn mewn tai cerrig, wedi'u hamgylchynu gan goedwig binwydd ganrif oed. Mae hyn yn cynnwys bwyty sy'n gweini prydau Croateg a rhyngwladol blasus i gyd wedi'u gwneud o fwydydd organig, cig ffres a physgod ffres. Mae yna hefyd far coffi gydag ystod eang o ddiodydd adfywiol wrth ymyl pwll y gwesty gyda dŵr clir crisial, pleser a grëwyd yn awel y môr ysgafn. Mae gan bob un o'r chwe deg naw o unedau preswyl fwynderau modern ac mae'n cynnwys ystafelloedd gwely helaeth, ystafelloedd ymolchi gyda chawodydd a therasau gydag ardaloedd eistedd. Mae'r unedau teulu yn cynnwys dwy ystafell wely sy'n rhannu ystafell ymolchi a theras. Mae'r pentref Môr y Canoldir hwn wedi sefydlu ei hun fel symbol o letygarwch a lletygarwch yn wasanaeth rhagorol sy'n ei wneud yn lle perffaith i'r rhai sydd am ymlacio lle i orffwys mewn cytgord â natur. Croeso i "The Village" a mwynhau eich holl synhwyrau mewn lleoliad syfrdanol ym Môr y Canoldir!