Tŷ gwyliau gyda phwll
uchafswm o 6 o bobl
Istria / Medulin

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 6 o bobl ar y mwyaf
- 2 ystafell ymolchi
- Rhanbarth: Istria / Medulin
- Pellter i'r môr: 2200m
- pwll / hinsawdd / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 110.- y dydd