Tŷ gwyliau gyda phwll
uchafswm o 5 o bobl
Dalmatia Canolog / Ćista Velika

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 5 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Canolog / Cista Velika
- Pellter i'r môr: 15km
- pwll / hinsawdd / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 120.- y dydd