Bwthyn wrth y môr
uchafswm o 8 o bobl
Canol Dalmatia / Ynys Ist

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 8 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Canol / Ynys Ist
- Pellter i'r môr: 35m
- pwll / hinsawdd / WiFi /
- Anifeiliaid anwes yn cael eu harchwilio.
- o 160.- y dydd