Tŷ gwyliau gyda phwll
uchafswm o 8 o bobl
Istria / Kukci

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 8 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Istria / Kukci
- Pellter i'r môr: 10km
- pwll / hinsawdd / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 1400.- yr wythnos