Tŷ gwyliau la mediterrane
uchafswm o 8 o bobl
Rhanbarth: Canol Dalamtia / Novigrad

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 8 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Canol Dalamtia / Novigrad
- Pellter i'r môr: 100m
- Tymheru / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 190.- y dydd