Bwthyn wrth y môr
uchafswm o 12 o bobl
Ynys Ugljan

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 12 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Dalamtia Canol / Ynys Peko Ugljan
- Pellter i'r môr: 100m
- Tymheru / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 180.- y dydd