Tai symudol a natur bur
4 tŷ i 6-12 o bobl
Ynys Pasman

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- Tai ar gyfer uchafswm o 4 a 6 o bobl
- 12 tŷ i gyd
- Rhanbarth: Canol Dalamtia / Ynys Pasman
- Pellter i'r môr: 100m
- Tymheru / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 60.- y dydd