Tŷ gwyliau gyda phwll
uchafswm o 10 o bobl
Rhanbarth: Istria / Pula

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 10 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Istria / Pula
- Pellter i'r môr: 2000m
- Hinsawdd pwll / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 1170.- yr wythnos