Tŷ gwyliau gyda phwll
uchafswm o 8 o bobl
Rhanbarth: Istria / Ripenda Kras

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 8 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Istria / Ripenda Kras
- Pellter i'r môr: 6km
- Hinsawdd pwll / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o 1140.- y dydd