Tŷ gwyliau gyda phwll
uchafswm o 10 o bobl
Rhanbarth: Istria / Sv. Lovreč

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 10 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Istria / Sv.Lovreč
- Pellter i'r môr 13kkm
- Hinsawdd pwll / WiFi /
- Anifeiliaid Anwes a Ganiateir *
- o .- y dydd