Bwthyn wrth y môr
uchafswm o 6 o bobl
Rhanbarth: Dalmatia / Brodarica

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 6 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Dalmatia / Brodarica
- Pellter i'r môr 300m
- Tymheru / WiFi /
- Ni chaniateir anifeiliaid anwes
- o 160.- y dydd