Fflat Dalmatia
uchafswm o 6 o bobl
Rhanbarth: Dalmatia / Razanac

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 6 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Dalmatia / Razanac
- Pellter i'r môr 1500m
- Tymheru / WiFi / pwll / jacuzzi / ystafell ffitrwydd
- Caniatáu Anifeiliaid Anwes
- o 80.- y dydd