Fflat ger y môr
uchafswm o 2 o bobl
Rhanbarth: Dalmatia / Vinjerac

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 2 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Dalmatia / Vinjerac
- Pellter i'r môr 10m
- Tymheru / WiFi /
- Caniatáu Anifeiliaid Anwes
- o 57.- y dydd