5 fflat gyda phwll
uchafswm o 25 o bobl
Canol Dalmatia / ynys Vir

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 25 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Dalmatia / ynys Vir
- Pellter i'r môr: 200m
- pwll / hinsawdd / WiFi /
- Ni chaniateir anifeiliaid anwes
- o 900.- y dydd