Fflat ger y môr
uchafswm o 6 o bobl
Makarska

Cipolwg ar wybodaeth berthnasol i chi:
- 6 o bobl ar y mwyaf
- Rhanbarth: Dalmatia / Makarska
- Pellter i'r môr / traeth: 500m
- hinsawdd
- Caniatáu Anifeiliaid Anwes
- o 85.- y dydd